ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში ელექტრონული რეგისტრაცია იწყება!

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში ელექტრონული რეგისტრაცია იწყება!

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრს დაქვემდებარებულ საბავშვო ბაღებში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ბავშვთა მიღებასთან დაკავშირებით, ელექტრონული რეგისტრაცია, რეგისტრაციის  ეტაპები და საჯარო სკოლებთან არსებულ მზაობის ჯგუფებში აღსაზრდელთა მიღების წესი განისაზღვრა

 რეგისტრაციის დაწყების თრიღი:  2022 წლის 20 ივნისი

ელექტრონული რეგისტრაცია წარიმართება 2 ეტაპად:

პირველი ეტაპი - 2022 წლის 20 ივნისიდან 2022 წლის 1 ივლისის ჩათვლით

მეორე ეტაპი - 2022 წლის 11 ივლისიდან 2022 წლის 22 ივლისის ჩათვლით

 

ელექტრონული რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ სსდმ ცენტრის ვებგვერდს:  zugdidikids.ge

( მენიუ - რეგისტრაცია)

რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო დოკუმენტაცია იხილეთ სსდმ ცენტრის ვებგვერდზე: zugdidikids.ge

(მენიუ - კანონმდებლობა)

 დამატებითი ინფორმაციისთვის  მიმართეთ სსდმ ცენტრის ადმინისტრაციას.

მისამართი: ზუგდიდი, რუსთველის  ქ. №87

სართული-4

ტელ: 595 00 69 09

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრს დაქვემდებარებულ საბავშვო ბაღებში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ბავშვთა მიღებასთან დაკავშირებით, ელექტრონული რეგისტრაცია, რეგისტრაციის  ეტაპები და საჯარო სკოლებთან არსებულ მზაობის ჯგუფებში აღსაზრდელთა მიღების წესი განისაზღვრა

 

რეგისტრაციის დაწყების თრიღი:  2022 წლის 20 ივნისი

ელექტრონული რეგისტრაცია წარიმართება 2 ეტაპად:

პირველი ეტაპი - 2022 წლის 20 ივნისიდან 2022 წლის 1 ივლისის ჩათვლით

მეორე ეტაპი - 2022 წლის 11 ივლისიდან 2022 წლის 22 ივლისის ჩათვლით

ელექტრონული რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ სსდმ ცენტრის ვებგვერდს:  zugdidikids.ge

( მენიუ - რეგისტრაცია)

რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო დოკუმენტაცია იხილეთ სსდმ ცენტრის ვებგვერდზე: zugdidikids.ge

(მენიუ - კანონმდებლობა)

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის  მიმართეთ სსდმ ცენტრის ადმინისტრაციას.

მისამართი: ზუგდიდი, რუსთველის  ქ. №87

სართული-4

ტელ: 595 00 69 09


2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია