ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა  მართვის ცენტრი


მისამართი: ზუგდიდი, რუსთველის ქ № 87

ელ. ფოსტა: zug.bagebi@gmail.com

ტელ: 595 00 69 09

ვებგვერდი: www.zugdidikids.ge
2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია