შერჩეულ 10 მუნიციპალიტეტში ექსკლუზიური უფლებამოსილების - საბავშვო ბაღების მართვისა და  განვითარების რეფორმის  - ხელშეწყობა

 განხორციელდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა - „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის“ (GGLD).

 პროექტი განმხორციელებელი: საბავშვო ბაღების მხარდამჭერი ასოციაცია(KSA)

პროექტები

1
2
3
4
5
6

2022 - ზუგდიდის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი- ყველა უფლება დაცულია

?>